Privacy

Privacyverklaring Woongeluk.nl

Woongeluk / Woongeluk.nl, gevestigd aan Deken van Somerenstraat 4, 5611 KX Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Contactgegevens
Artikel 2 – Persoonsgegevens die wij verwerken
Artikel 3 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Artikel 4 – Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Artikel 5 – Geautomatiseerde besluitvorming
Artikel 6 – Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Artikel 7 – Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Artikel 8 – Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Artikel 9 – Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Website
https://nieuw.woongeluk.nl/

Bezoekadres (op afspraak)
Deken van Somerenstraat 4, 5611 KX  Eindhoven

Postadres
Deken van Somerenstraat 4, 5611 KX  Eindhoven

Telefoon
+31 40 240 5600

Mail
team@woongeluk.nl

Woongeluk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer bij facturatie of betaling

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. In sommige vragenlijsten zullen we hierop testen. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via team@woongeluk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Woongeluk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Woongeluk analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Woongeluk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Woongeluk neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Woongeluk) tussen zit.

Wij gebruiken een actief systeem, waarbij we automatiseringen herleiden tot emailconversaties, uitslagen of aanbiedingen van producten die passen bij de door jou zelf ingevulde informatie. Onze chatbot leren wij slimme antwoorden te geven op veel gestelde vragen, op basis van echte gesprekken met klanten. Dit systeem is niet gekoppeld met externe partijen, we leiden niet door naar anderen zonder jouw expliciete toestemming te vragen.

Woongeluk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia Bewaartermijn 2 jaar na sitebezoek > Reden: Automatisch inloggen 
 bij terugkeer.
 • Adres Bewaartermijn 7 jaar: Wettelijke verplichting bij facturatie.
 • Telefoonnummer Bewaartermijn 2 jaar, voor beantwoording van vragen.
 • E-mailadres Bewaartermijn 2 jaar na laatste inlog, Reden: Automatisch inloggen
 • IP-adres Bewaartermijn 2 jaar: vast gegeven via Google Analytics
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens Bewaartermijn 7 jaar: Wettelijke verplichting bij facturatie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website Bewaartermijn 2 jaar: vast gegeven via Google Analytics
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) Bewaartermijn 2 jaar: vast gegeven via Google Analytics 
en Instagram en Facebook
 • Internetbrowser en apparaat type Bewaartermijn 2 jaar: vast gegeven via Google Analytics
 • Bankrekeningnummer bij facturatie of betaling. Bewaartermijn 7 jaar: Wettelijke verplichting bij facturatie

Delen van persoonsgegevens met derden
Woongeluk verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Woongeluk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Woongeluk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Googly Analytics Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet – Bewaartermijn: 2 jaar
 • Cookie Google Adsense:
 • Cookie Google
 • Cookie: Facebook voor de koppeling met de facebookpagina Woongeluk, de Woongeluk-club, de Facebook Marketplace en Facebook Chat voor direct contact met ons. Bewaartermijn 180 dagen.
 • Cookie Whatsapp voor de chatoptie op de pagina’s

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Woongeluk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar team@woongeluk.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Woongeluk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Woongeluk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via team@woongeluk.nl.

Updating…
 • Geen producten in je winkelmand.